Slik kan du møte vold og overgrep

Slik kan du møte vold og overgrep

Publisert: 22. april 2020.   Endret: 23. april 2020

På nettstedet dinutvei.no kan fagfolk, voldsutsatte, voldsutøvere og andre berørte få konkret hjelp og gode råd.

vold

AKTUELT: Hvordan kan man som psykisk helsearbeider forholde seg, når man oppdager at en bruker er offer for, eller utøver vold og overgrep? På dinutvei.no finner du konkrete råd. (Ill. foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Hvordan kan man som ...
Dinutvei.no
  • Målet med nettstedet er å tilby kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og å vise vei til det som finnes av hjelpetilbud.
  • Målgruppene er både utsatte for og utøvere av vold og overgrep samt berørte, fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner.
  • Nettstedet driftes av Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og ble lansert i 2016.

 

Geir Borgen er lege og redaktør på dinutvei.no.

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner verktøy pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen