-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon

-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon

Publisert: 19. februar 2016.   Endret: 11. september 2016

- Den nye forskningen er klar, men mange psykisk helsearbeidere er den ikke bevisst. De kan være både døråpnere og dørlukkere for fysisk aktivitet.

farholm og sørensen (3997 x 2805)

DET VIRKER: -Vi har god dokumentasjon på at fysisk aktivitet hjelper mye, sier Marit Sørensen, professor i idretts- og treningspsykologi, og doktorgradsstipendiat Anders Farholm. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

DET VIRKER: -Vi har god dokum...
Ny forskning om fysisk aktivitet og psykisk helse
  • Anders Farholms doktorgrad handler om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid.
  • Deltakerne i studien er personer som trener i regi av kulturnettverket Oppland.
  • Affektive lidelser, angst og psykose er blant diagnosene.
Kulturnettverket i Oppland
  • Består av ansatte fra den psykiske helsetjenesten i ti kommuner i Oppland, brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og Lillehammer og fra SI Reinsvoll.
  • Ble etablert høsten 2007.
  • Arrangerer aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal.
  • Tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Øyerfjellet, golf på Randsfjorden Golfpark og Vannsprut i Totenvika. Deltakerantallet ligger på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.
  • Er delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss, Hov og Lillehammer. Treningstilbudene til målgruppen består av en gratis time trening hver uke, med spinning og styrketrening.
  • Totalt trener mellom 50 og 80 brukere/ pasienter hver uke. Treningen bidrar til mye folkehelse for ei gruppe som ellers sliter med mye inaktivitet, ensomhet og symptomer.
  • Arbeidet i Kulturnettverket er interessant for forskning innen feltet psykisk helse/ fysisk aktivitet. For tiden skrives doktorgrad om emnet ved Norges Idrettshøyskole. Bli med oss!

KILDE: kulturnettverk.no

Mer om

forskning doktorgradsavhandlinger kropp.i.psykiskhelsearbeid fysisk.aktivitet behandling.i.psykisk.helsearbeid helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen