Minimal oppgang i antall årsverk i psykisk helsearbeid i 2021, samtidig omdisponeres ansatte til smittevern

Minimal oppgang i antall årsverk i psykisk helsearbeid i 2021, samtidig omdisponeres ansatte til smittevern

Nyhet / Publisert: 08. desember 2021.   Endret: 08. desember 2021

- Det er problematisk om kommunenes koronahåndtering går ut over de aller svakeste, sier faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen om tall som kommer frem i årets IS 24/8-rapport.

trist

AKTUELT: -Kanskje burde kommunene heller leie inn denne type kompetanse eksternt for å skjerme brukere av psykisk helse og rustjenester. De er i en meget sårbar situasjon og trenger den hjelpen de kan få, sier faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen.

AKTUELT: -Kanskje burde kommu...
Rapporten «Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021» (IS 24/8)
  • Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fra  Helsedirektoratet. 
  • SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverktall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner. 

Mer om

korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid rapporter kommunale.kunnskapskilder rusproblem.og.psykisk.lidelse pakkeforløp nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen