Flinke psykisk helse- og rusansatte kan glemme det viktigste

Flinke psykisk helse- og rusansatte kan glemme det viktigste

Forskningskonferanse i Tr.heim / Publisert: 03. oktober 2019.   Endret: 03. oktober 2019

-Kommunen er tettest på brukerne. Dere lever på siden av oss. Mer enn spesialisthelsetjenesten, er dere selgere av livsglede og håp.

langsholt

AKTUELT: -Det hender jeg møter fagfolk selv mener at de driver med brukermedvirkning. Mens brukerne de møter ikke helt vet hva det er. Det handler om empowerment, sier Langsholt. At dere må gi noe kontroll fra dere. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Det hender jeg m&os...
Forskningskonferanse i Trondheim: «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Tid: Foregår i Trondheim, 2.-3. oktober 2019

Arrangører: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Målgruppe: Ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Mer om

pakkeforløp erfaringskonsulent god.hjelp.i.et.brukerperspektiv nyheter konferanser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen