Slik slo man ned smitten i rusmiljøet i Kristiansand kommune

Slik slo man ned smitten i rusmiljøet i Kristiansand kommune

Korona og psykisk helsearbeid / Publisert: 24. mars 2021.   Endret: 24. mars 2021

De tre første ukene i februar eksploderte smitten, og antall som fikk påvist Covid 19 i byens rusmiljø økte fra 1 til over 60. Ved å ta helt klare grep, klarte kommunen å slå ned utbruddet.

kristiansand

ERFARINGER: Kristiansand kommune lærte mye av det intensive utbruddet de var igjennom, og står dermed bedre rustet, dersom det skal komme en ny bølge. (Ill.foto: www.colourbox.com)

ERFARINGER: Kristiansand komm...
Nettsted legger jevnlig ut informasjon om smittesituasjonen i rusmiljø
  • kommunetorget.no finner du jevnlig oppdatert informasjon omkring korona og kommunalt rusarbeid.
  • Nettstedet publiserer fortløpende utvalgte erfaringer og kartlegginger fra kommunenes rusarbeid i sammenheng med pandemiutfordringene i hele landet. Brukererfaringer er inkludert.
  • Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet.
  • Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen