Øykommunen med alle psykologene

Øykommunen med alle psykologene

Psykologer i kommunene / Publisert: 17. januar 2017.   Endret: 19. januar 2017

Ikke mange middels store kommuner har en egen psykologgruppe på ni ansatte i helsetjenesten. Det har Fjell, øykommunen utenfor Bergen.

fjell-bilde

PSYKOLOGHJELP TIL ALLE GRUPPER: For noen år siden kom bekymrede helsesøstre til helsesjef Terje Handal og fortalte at barn og unge slet med angst og depresjon. Det dannet grunnlaget for psykolog-satsingen i kommunen. (FOTO: Vigleik Brekke)

PSYKOLOGHJELP TIL ALLE GRUPPE...
Nytt faghefte fra NAPHA

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no

Fjell kommune
  • Øykommune utenfor Bergen med rundt 25 000 innbyggere.
  • Har 8,5 psykologårsverk i helsetjenesten. Fire jobber med barn og unge, to med flyktninger, 2,5 med Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) og en med FACT. I tillegg har de fem psykologer i PP-tjenesten.
  • Psykologene jobber mye på gruppe- og systemnivå, driver minimalt med individuell behandling.
  • Har også et psykiatrisk team som er samlokalisert med DPS. Her jobber psykiatriske sykepleiere og vernepleiere. Målgruppen er personer med kroniske psykiske lidelser.
RÅDMANNEN: – Tidlig innsats er helt avgjørende når man skal behandle og forebygge psykiske plager, sier Steinar Nesse. FOTO: Vigleik Brekke
JOBBER MED FLYKTNINGER: -Det er tydelig at ledelsen i Fjell har en plan med alt de gjør innen psykisk helse. De ser for seg hva som vil bli utfordringer, og etablerer stadig nye tilbud, sier Maria Larsson. Hun er en av to psykologer kommunen har ansatt for å jobbe i et kraftsenter for flyktninger. FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA
JOBBER MED FACT-TEAM: -Målgruppen er voksne som har alvorlige psykiske lidelser over lengre tid. Forskning viser at FACT gir gode resultater, og jeg har stor tro på det vi er i ferd med å skape, sier Kwabena A. Owusu. (FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, som kan oversettes til fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling.) FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA

Tverrfaglig samhandling på tre nivå i Fjell

Nivå 1: Universelle tiltak består av ulike veiledningsprogram, opplæring for kommuneansatte og foreldre.
Eksempler: Zippys venner, klasseledelse, mobbeforebygging. Kurstilbud til lærere og foresatte
om vansker/diagnoser og tips for tilrettelegging i skolen.

Nivå 2: Selektive tiltak er rettet mot grupper med risiko. Eksempler: Foreldreveiledning, samspillsgruppe, konsultasjonsteam for vold og overgrep.

Nivå 3: Indikative tiltak settes inn ved høyrisiko eller kjente vansker.
Eksempler: RPH, angstmestringskurs for barn og unge, depresjonsmestringskurs for ungdom, «De Utrolige Årene» foreldrekurs, COS (Circle of security), individuell samtalebehandling, Marte Meo-veiledning.

HELSESJEFEN: – Det er ikke det at de andre ansatte i helseetaten ikke jobber bra. De gjør en strålende jobb. Men psykologene supplerer det andre vi har, sier Terje Handal. FOTO: FJELL KOMMUNE

Mer om

psykologer.i.kommunene organisering.av.tjenester samhandling rask.psykisk.helsehjelp minoriteter barn.og.unge reportasjer act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen