Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere

Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere

Boligsosialt arbeid / Publisert: 09. juni 2021.   Endret: 09. juni 2021

SINTEF har intervjuet kommuner og beboere og funnet grep man kan ta for å lykkes med småhus. Beliggenhet, verdighet og medbestemmelse er viktige faktorer.

småhus

AKTUELT: Bokvalitet og verdighet har i løpet av de siste årene blitt løftet frem i de fleste kommuner. Det er ikke lenger tilstrekkelig kun med et tak over hodet til de det er vanskelig å finne bolig til. (Ill.foto: www.colourbox)

AKTUELT: Bokvalitet og verdig...
Ti tips om hvordan dere kan lykkes med småhus
  1. Husene bør ha ok beliggenhet, være estetisk fine å se på, og ha god planløsning.
  2. De bør ligge i nærheten av kollektivtilbud og butikk.
  3. Involver beboerne i planlegging, skap eierforhold.
  4. Avklar hva ulike parter kan bestemme. Etabler samarbeid med naboer.
  5. Sørg for at beboerne har tilgjengelige kontaktpersoner.
  6. Sørg for brannsikkerhet og rømningsmuligheter, både for ansatte og beboere, ved brann, utagering og fare for vold.
  7. Opprett samarbeid med politi og brannvesen og ha tilgjengelige helsetjenester.
  8. Begrens antall småhus på hver tomt, og tenk over hvem som bor i nærliggende småhus ved etablering av boforhold.
  9. Velg robuste, men estetisk pene materialer og skap en god atmosfære.
  10. Tekniske rom være lokalisert slik at man ikke trenger å gå inn i huset til beboerne for å ordne slike ting.

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse inkludering film

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen