Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: anne.b.g.fjelnseth@napha.no
Telefon: 906 47 313

Jeg er utdannet sosionom fra NTNU, og har en mastergrad i Europeisk sosialpolitikk fra Hogeschool Zuyd i Maastricht og London Metropolitan University. Jeg har lang og bred erfaring fra de kommunale helse og sosialtjenestene  i NAV, både som rådgiver og fagleder.

Jeg er prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør-Norge . I tillegg jobber jeg med Housing First og er prosjektleder for NAPHAS temahefte om boligsosialt arbeid. Dette temaheftet skal lanseres i februar / mars 2021.

 

Artikler fra Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth på Napha.no:

Bolig en menneskerett
BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen
Golf som terapi
Brukermedvirkning på treffsteder
Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen
Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne
Hjelp til traumeutsatte barn og unge
Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS
Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First
I fellesskap for endring - håndbok
Housing First en vinn-vinn-modell
Den første europeiske Housing First- guiden
Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse
Ny bok om å gi personer med rus- og psykiske lidelser hjelp til å bo
Hjemløs, men ikke håpløs
Norsk håndbok om Housing First
Brukerinvolvering gir bedre tilsyn
-Spør meg om hvordan jeg har det!
-Selvstendigheten min er kommet tilbake
20 000 skritt med omsorg
Arbeid er nøkkelen til egen bolig
Housing First får ikke bukt med hjemløsheten alene
Flere hjemløse med psykiske lidelser
-Slik jobber vi med hjemløse i København
Våg å ta den vanskelige samtalen
-Ingen forbedring på 100 år
-Også terapeuter må trene for å bli bedre
Digitalt tilbakemeldingsverktøy gir felles mål for klient og behandler
Vil finne viten om hjemløshet
Styrker hverandre i fellesskap
Ny Housing First-kunnskap fra Tromsø
Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR
Fire veier til Housing First
Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner
Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene
-Bruk ressursene våre
- Norske Housing First- program har gått fra å være gode til supre
-Hjemløshet skyldes politiske feilvalg
Satser stort på erfaringskonsulenter
Tilbake i jobb med hjelp fra Housing First
Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!
15 råd for oppfølging over telefon
Beboernes stemme blir sjelden hørt
Nullvisjon for bostedsløse i ny, nasjonal strategi
Delta på gratis, digital samling om Housing First
Evaluering kan få din tjeneste til å glitre
Få gode svar med fidelity
Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Tips for å ta vare på de ansatte
Refleksjonsoppgaver som kan styrke det boligsosiale arbeidet
Gode råd til deg som jobber med boliger
Danmark satser tungt på Housing First: –Vi vet hva som virker
Bygg et fundament for endring
Bli enda bedre på boligsosialt arbeid
Ønsker at Housing First skal være modell for å bekjempe bostedsløshet i Europa innen 2030
Ny allianse er opprettet for å bekjempe bostedsløshet i Norden
BrukerPlan i Bergen, et verktøy for utvikling av tjenestene
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo
Hå kommune satser på recovery
Samarbeider om allsidig og bedre botilbud
Jobbspesialist får folk i jobb
Ny runde med webinar om Housing First
Stiller tøffe krav og gir varme klemmer
Når husvære er i boks, hva så?
Vil bli bedre på å avdekke vold og overgrep