Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: anne.b.g.fjelnseth@napha.no
Telefon: 906 47 313

Jeg er utdannet sosionom fra NTNU, og har en mastergrad i Europeisk sosialpolitikk fra Hogeschool Zuyd i Maastricht og London Metropolitan University. Jeg har lang og bred erfaring fra de kommunale helse og sosialtjenestene  i NAV, både som rådgiver og fagleder.

Jeg er prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør-Norge . I tillegg jobber jeg med Housing First og er prosjektleder for NAPHAS temahefte om boligsosialt arbeid. Dette temaheftet skal lanseres i februar / mars 2021.

 

Artikler fra Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth på Napha.no:

Stiller tøffe krav og gir varme klemmer
Bolig en menneskerett
Brukermedvirkning på treffsteder
Jobbspesialist får folk i jobb
Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen
Samarbeider om allsidig og bedre botilbud
Boligområde endret karakter etter innspill fra beboerne
Hjelp til traumeutsatte barn og unge
Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS
Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First
I fellesskap for endring - håndbok
Housing First en vinn-vinn-modell
Den første europeiske Housing First- guiden
Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse
Ny bok om å gi personer med rus- og psykiske lidelser hjelp til å bo
Hjemløs, men ikke håpløs
Norsk håndbok om Housing First
Brukerinvolvering gir bedre tilsyn
-Spør meg om hvordan jeg har det!
-Selvstendigheten min er kommet tilbake
20 000 skritt med omsorg
Arbeid er nøkkelen til egen bolig
Housing First får ikke bukt med hjemløsheten alene
Flere hjemløse med psykiske lidelser
-Slik jobber vi med hjemløse i København
Våg å ta den vanskelige samtalen
-Ingen forbedring på 100 år
-Også terapeuter må trene for å bli bedre
Digitalt tilbakemeldingsverktøy gir felles mål for klient og behandler
Vil finne viten om hjemløshet
Styrker hverandre i fellesskap
Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR
Fire veier til Housing First
Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner
Vil bli bedre på å avdekke vold og overgrep
Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene
-Bruk ressursene våre
- Norske Housing First- program har gått fra å være gode til supre
-Hjemløshet skyldes politiske feilvalg
Tilbake i jobb med hjelp fra Housing First
Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!
Beboernes stemme blir sjelden hørt
Golf som terapi
Hå kommune satser på recovery
Delta på gratis, digital samling om Housing First
Ny Housing First-kunnskap fra Tromsø
Evaluering kan få din tjeneste til å glitre
Få gode svar med fidelity
Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Tips for å ta vare på de ansatte
Ny runde med webinar om Housing First
Refleksjonsoppgaver som kan styrke det boligsosiale arbeidet
15 råd for oppfølging over telefon
Gode råd til deg som jobber med boliger
Danmark satser tungt på Housing First: –Vi vet hva som virker
Nullvisjon for bostedsløse i ny, nasjonal strategi
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo
BrukerPlan i Bergen, et verktøy for utvikling av tjenestene
BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen
Bli enda bedre på boligsosialt arbeid
Satser stort på erfaringskonsulenter
Bygg et fundament for endring
Foyer Bodø hjalp Thea til å håndtere livet, og nå skal hun bli lærer
Ønsker at Housing First skal være modell for å bekjempe bostedsløshet i Europa innen 2030
Når husvære er i boks, hva så?