Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo

Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo

Praksiseksempel / Publisert: 15. oktober 2018.   Endret: 03. januar 2024

Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo har en visjon om å utvikle og skape nye idealer og arbeidsmetoder for dagens og fremtidens rus- og psykisk helsetjenester.

Barcode Oslo
Fra venstre: Teamleder lavterskel (bl.a. 31B) Morten Bull, teamleder Valle bosenter Cathrine Pettersen Chairi, og helt til høyre er leder for Mestringsenhet psykisk helse og rus Torstein Fjørtoft. I midten Anne Fjelnseth, Solrun Elisabeth Steffensen, Petter Dahle, Gaute Strand, alle faglige rådgivere i NAPHA
NAPHA på besøk hos Mestringsenheten for rus- og psykisk helse i Bydel Gamle Oslo.Til venstre er det miljøterapeut Ole Størseth i bydelens Psykisk helse- og rusteam, i midten er det teamleder for Psykisk helseteam også med i Rask psykisk helsehjelp og Psykisk helse- og rusteam Stian Løvsett.

Mer om

praksiseksempler samhandling recovery god.hjelp.i.et.brukerperspektiv fact act-.og.fact-team kunnskapskilder.for.kommunene brukerplan oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen