Solrun E.  Steffensen

Solrun E. Steffensen

Faglig rådgiver, NAPHA
NAPHA
Epost: solrun.steffensen@samforsk.no
Telefon: 47 23 24 19

Jeg kom til NAPHA i januar 2009 og har vært involvert i flere av NAPHAs satsninger; som prosjektleder for landets samhandlingsprosjekter og for kartlegging av ROP. Salutogenese, recovery og erfaringskompetanse. Prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør- og Nord Norge. Nå deltar jeg i ulike nasjonale og regionale arbeidsgrupper og nettverk og er prosjektleder for NAPHA sitt arbeid med brukerinvolvering i tjenesteutvikling og dialogiske samarbeidende praksiser.

  • Brukerinvolvering i tjenestene
  • Dialogiske og samarbeidende praksiser og nettverk
  • Erfaringskompetanse  
  • Recovery
  • Rask psykisk helsehjelp

Utdanning: Vernepleier med videreutdanninger innen: «Veiledning, konsultasjon og rådgivning», «Inkludering og integrering, «Prosjektstyring og endringsarbeid», «Organisasjon og ledelse», Integrert juss, opp mot helse- og sosialfag.

Jeg har bred erfaring fra helse- og sosialtjenesten i kommunen, både som faglig leder og leder for ulike virksomheter som heldøgns omsorgsboliger, asylmottak, prosjekt for psykisk helsearbeid og barneboliger. 

Jeg har jobbet som høgskolelærer, samt erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid. 

Artikler fra Solrun E. Steffensen på Napha.no:

Selvhjelp - et slags mentalt treningsstudio
Nordkapp vil informere om selvhjelp
-Samhandling viktig i krisearbeid
-Sett brukeren som nummer én
"...sett med pasientens øyne..."
Psykisk utviklingshemmede har økt risiko for sykdom og helseavvik
Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
Metode for aktiv og meningsfull fritid
Rollespill som forbedringsverktøy
Verktøy for å tenke annerledes
Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene
Forbedring av tjenestene til personer med rus og psykisk lidelse
Rustet for fritid - om rehabilitering av rusavhengige
Ulike vilkår
Økt sykdomsrisiko kan være en følge av svake levekår og dårlig livskvalitet i bred forstand.
Erfaringer fra kvalitetsarbeid både nasjonalt og internasjonalt
“Frivillighet før tvang”
Jakten på god kvalitet
Innvandrere underforbruker psykiske helsetjenester
Innvandrere mer utsatt for psykiske problemer
Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor
Kreativ omsorg
Selvhjelp som virkemiddel i rus og psykisk helsearbeid
Hva er godt psykisk helsearbeid?
Nordkapp vil informere om selvhjelp
Hvorfor trenger vi et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem?
I Bamble heier vi på hverandre
Tillitspersoner som brobyggere i Tromsø
Det er ikke bare Lars Monsen som får det til
Veien mot det ideelle pasientforløp
Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter – nøkler for å lykkes
Gode og verdige transportordninger for psykisk syke i Nord
«Du skal ikke trenge å være heldig»
«Optimistene» - en livsbejaende film
Psykisk utviklingshemming og rus
Fem veier til økt velvære
Tjenestetilbud til personer med lettere grad av utviklingshemming - dilemmaer og muligheter
-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!
Midt-Troms og Samhandlingsreformen
Frisk av friluftsliv
Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter
Alle steder trenger et SISA
Dialogmøte i Nordflanken – et samarbeid i nord
Salutogenese og psykiske helseproblemer – kunnskapsoppsummering fra NAPHA
Psykologer i kommunen er ønsket inn i flyktningarbeid
Opprørske Oldemødre
Om å skape møteplasser
Ny i kongedømmet Norge - Stemmer i Nord (3. episode)
Ansatt som gledesspreder - Stemmer i Nord (5. episode)
Tankens kraft (Del 2)
Tankens kraft (Del 3)
Tankens kraft
Nasjonal nettverkssamling for «Rask Psykisk Helsehjelp» 2014
Livets ende - Stemmer i nord (6. episode)
Fordommer - Stemmer i nord (7. episode)
Kjærlighet - Stemmer i nord (8. episode)
Reflekterende prosesser i studentveiledning
Well-being på norsk
Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb
Skal styrke selvstendighet og deltakelse
Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester
Vi maler kongen
Håndbok for kommunene
Bedre brukermedvirkning med brukerstyrte sentre
Et liv å leve
Veiledet selvhjelp
Nettbasert terapiprogram
Arbeid og aktivitet bidrar til god helse
Musikkterapi i medvind
Krafttak for musikkterapi
Tro flytter fjell for sykmeldte
Vet du at Rask psykisk helsehjelp kan hjelpe folk i arbeid?
Fra smaken av asfalt til hverdagshelt
God effekt av hverdagsrehabilitering
Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis
Rett til kontaktlege for alvorlig syke
Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer
Få bedre psykisk helse via internett
Relevante nettsider og verktøy for Rask psykisk helsehjelp
Psykologer i kommunen på radio
God og rask hjelp til traumatisert ungdom
Arbeidsseminar om lokalt rus- og psykisk helsearbeid i Alta
Terapi på øret med Peder Kjøs
Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid
#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge
Ny app kan motvirke ensomhet
Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp
Styrker hverandre i fellesskap
Rask psykisk helsehjelp bidro til at «Emilie» fullførte videregående skole
Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen
Utfyller de andre tjenestene
Interkommunalt samarbeid til felles nytte
– Ingen spurte meg om hvorfor jeg var så redd
Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype
Brukte erfaringskompetanse for å skape Rask psykisk helsehjelp
-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass
Slik legger RPH-teamene om til hjelp på avstand
Konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid i Norge
Integrert behandling av rus og psykiske lidelser
Medfølelsens pris - hva gjør jobben med oss?
Åtte livsråd til unge fra Per Fugelli
Brukermedvirkning i Oslo-bydel presentert for internasjonalt psykisk helsenettverk
Bli med i internasjonalt nettverk for Dialogisk praksis
Kurs når mange samtidig og tidlig
Kognitiv terapi og individuell jobbstøtte har god effekt på langtidssykefravær
Mennesker med psykiske plager utfordres på flere fronter
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo
Eldre og psykiske lidelser
Undervisningsfilmen «Mikrofonen i øredobben»
Erfaringskonsulenter - en yrkesgruppe for fremtiden?
– Har vi med oss erfaringskunnskap når vi utformer helsetjenester?
Webinar om planlegging og oppstart av Rask psykisk helsehjelp