Solrun E.  Steffensen

Solrun E. Steffensen

Faglig rådgiver, NAPHA
NAPHA
Epost: solrun.steffensen@samforsk.no
Telefon: 47 23 24 19

Jeg kom til NAPHA i januar 2009 og har vært involvert i flere av NAPHAs satsninger; som prosjektleder for landets samhandlingsprosjekter og for kartlegging av ROP. Salutogenese, recovery og erfaringskompetanse. Prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør- og Nord Norge. Nå deltar jeg i ulike nasjonale og regionale arbeidsgrupper og nettverk og er prosjektleder for NAPHA sitt arbeid med brukerinvolvering i tjenesteutvikling og dialogiske samarbeidende praksiser.

  • Brukerinvolvering i tjenestene
  • Dialogiske og samarbeidende praksiser og nettverk
  • Erfaringskompetanse  
  • Recovery
  • Rask psykisk helsehjelp

Utdanning: Vernepleier med videreutdanninger innen: «Veiledning, konsultasjon og rådgivning», «Inkludering og integrering, «Prosjektstyring og endringsarbeid», «Organisasjon og ledelse», Integrert juss, opp mot helse- og sosialfag.

Jeg har bred erfaring fra helse- og sosialtjenesten i kommunen, både som faglig leder og leder for ulike virksomheter som heldøgns omsorgsboliger, asylmottak, prosjekt for psykisk helsearbeid og barneboliger. 

Jeg har jobbet som høgskolelærer, samt erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid. 

Artikler fra Solrun E. Steffensen på Napha.no:

-Samhandling viktig i krisearbeid
-Sett brukeren som nummer én
Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
Innvandrere mer utsatt for psykiske problemer
Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor
Det er ikke bare Lars Monsen som får det til
Eldre og psykiske lidelser
Integrert behandling av rus og psykiske lidelser
«Optimistene» - en livsbejaende film
Fem veier til økt velvære
-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!
Midt-Troms og Samhandlingsreformen
Frisk av friluftsliv
Stemmer i nord - en TV-serie i åtte episoder fra Sisa Kultursenter
Psykologer i kommunen er ønsket inn i flyktningarbeid
Opprørske Oldemødre
Ny i kongedømmet Norge - Stemmer i Nord (3. episode)
Ansatt som gledesspreder - Stemmer i Nord (5. episode)
Tankens kraft
Nasjonal nettverkssamling for «Rask Psykisk Helsehjelp» 2014
Livets ende - Stemmer i nord (6. episode)
Fordommer - Stemmer i nord (7. episode)
Kjærlighet - Stemmer i nord (8. episode)
Well-being på norsk
Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb
Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester
Vi maler kongen
Håndbok for kommunene
Veiledet selvhjelp
Arbeid og aktivitet bidrar til god helse
Kognitiv terapi og individuell jobbstøtte har god effekt på langtidssykefravær
Åtte livsråd til unge fra Per Fugelli
Mennesker med psykiske plager utfordres på flere fronter
Musikkterapi i medvind
Krafttak for musikkterapi
Tro flytter fjell for sykmeldte
Vet du at Rask psykisk helsehjelp kan hjelpe folk i arbeid?
Fra smaken av asfalt til hverdagshelt
God effekt av hverdagsrehabilitering
Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis
Rett til kontaktlege for alvorlig syke
Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer
Få bedre psykisk helse via internett
Relevante nettsider og verktøy for Rask psykisk helsehjelp
Psykologer i kommunen på radio
God og rask hjelp til traumatisert ungdom
Terapi på øret med Peder Kjøs
Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid
#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge
Ny app kan motvirke ensomhet
Kurs når mange samtidig og tidlig
Regjeringen vil utvide tilbudet av Rask psykisk helsehjelp
Styrker hverandre i fellesskap
Rask psykisk helsehjelp bidro til at «Emilie» fullførte videregående skole
Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen
Utfyller de andre tjenestene
Interkommunalt samarbeid til felles nytte
– Ingen spurte meg om hvorfor jeg var så redd
Erfaringskonsulenter - en yrkesgruppe for fremtiden?
Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype
Brukte erfaringskompetanse for å skape Rask psykisk helsehjelp
-Ledere må gå foran for å gi erfaringskompetanse plass
Slik legger RPH-teamene om til hjelp på avstand
Konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid i Norge
Undervisningsfilmen «Mikrofonen i øredobben»
Bli med i internasjonalt nettverk for Dialogisk praksis
Medfølelsens pris - hva gjør jobben med oss?
Webinar om planlegging og oppstart av Rask psykisk helsehjelp
Nordkapp vil informere om selvhjelp
Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo
Arbeidsseminar om lokalt rus- og psykisk helsearbeid i Alta
– Har vi med oss erfaringskunnskap når vi utformer helsetjenester?
I Bamble heier vi på hverandre