Kjærlighet - Stemmer i nord (8. episode)

Kjærlighet - Stemmer i nord (8. episode)

Publisert: 11. juli 2014

TV-serien «Stemmer i nord» avslutter med det alltid like aktuelle temaet - kjærlighet.

Serie fra Finnmark - hovedbilde til Stemmer i nord
Stemmer i nord

TV-serien «Stemmer i nord» består av åtte episoder som tar opp ulike tema, som for eksempel holdninger, valg, respekt, inkludering og kjærlighet. Høsten 2013 var serien en storsatsning fra Kultursenteret Sisa og TV Nord i samarbeid. Den er laget og produsert av Kristin Nicolaysen og Guro Gjestvang på oppdrag fra TV Nord.

Sisa - kultursenter i Finnmark

Sisa er et lavterskeltilbud i Alta, og fungerer som brobygger til Nav og helsevesenet for deltakerne sine.

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter eller rett og slett bare å være, og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig både i en rehabiliteringsfase og forebyggende arbeid.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner av helse, som er den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Besøk:Sisa Kultursenters hjemmeside

Mer om

salutogenese minoriteter multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen