-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!

-Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene!

Publisert: 14. november 2013.   Endret: 16. januar 2017

Ruskonsulent Åse Christiansen oppfordrer helsepersonell til å våge å stille spørsmål om vanskelige og tabubelagte områder.

Åse Christiansen, Ruskonsulent v/Stavanger Universitetssjukehus - SUS Foto: Solrun E. Steffensen

ELDRE OG RUS: Åse Christiansen, ruskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus holder foredrag for fagfeltene rus og psykisk helse i kommunene i Nordland. Foto: Solrun E. Steffensen

ELDRE OG RUS: Åse Chris...
Erfaringsnettverk for rus og psykisk helse i Nordland

Fylkesmannen i Nordland arrangerer årlig en erfaringssamling for fagfeltene rus og psykisk helse i kommunene. Årets samling er den 6.samlingen i rekken, og finner sted på Saltstraumen hotell. 

Målgruppe:

Ansatte i fagfeltene rus og psykisk helse fra Nordland fylkes 44 kommuner.

Tema:

Eldre og rus er et av mange tema på årets samling i Saltstraumen den 13.- og 14.november 2013.

 Fylkesmannen er representert ved disse fem personene:

  • Yngve Osbakk, rådgiver for psykisk helse
  • Fred Müller, rådgiver for psykisk helse
  • Sita Grepp, rådgiver for rus
  • Solveig Hovet, rådgiver for folkehelse
  • Berit Kjølmoen, rådgiver for omsorgstjenester
Åse Christiansen
  • Ruskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus - SUS, Helse Stavanger HF Rus-psykiatri-somatikkteamet.
  • Rus er et satsningsområde for Helse Vest, og Åse Christiansen er en av to ruskonsulenter som jobber med å identifisere helseskadelig eller risikofylt bruk av alkohol hos innlagte pasienter.
  • Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, sykepleiefaglig veileder, etterutdanning i gruppmetode og kognitiv terapi.
  • Har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk.

 

Mer om

eldre.og.psykisk.helse rusproblem.og.psykisk.lidelse foredrag helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen