Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Publisert: 27. juni 2016.   Endret: 22. februar 2018

Modum kommune har fattet et politisk vedtak om ordinær drift av Rask psykisk helsehjelp sammen med nabokommunen Sigdal, fra 2017.

Rask psykisk helsehjelp - teamet for Modum og Sigdal kommuner

FÅR FORTSETTE: Rask psykisk helsehjelp-teamet i Modum og Sigdal. Leder Egil Halleland er nummer to fra venstre bak. FOTO: Unni Tobiassen Lie, Modum Bad

FÅR FORTSETTE: Rask psy...
RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 16 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer.
  • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team med psykolog
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging nyheter folkehelse buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen