God effekt av hverdagsrehabilitering

God effekt av hverdagsrehabilitering

Publisert: 20. mai 2016.   Endret: 06. september 2016

Ny evaluering viser bedre effekt av hverdagsrehabilitering enn vanlige hjemmetjenester, på blant annet livskvalitet, mestring og psykisk helse.

Youtube play overlay
Eva Langeland

Intervju med prosjektleder Eva Langeland om prosjektet "Hverdagsrehabilitering".

Intervju med prosjektleder Ev...
Habilitering og rehabilitering

Lovgiver har valgt å beholde begge begrepene habilitering og rehabilitering selv om definisjonen er felles, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3.

Det skyldes at det i tjenestene ofte skilles mellom habilitering og rehabilitering. Hvilket begrep som brukes avhenger av målgruppen tjenestene er rettet til. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Ulikheter i metodisk tilnærming kan grovt inndeles i ny-læring og re-læring. (Helsedirektoratet.no)

Mer om

rehabilitering helsefremming.og.forebygging salutogenese eldre psykisk.utviklingshemmede forskning forskningsrapporter vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen