Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb

Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb

Rask psykisk helsehjelp / Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 25. mai 2016

Et samlivsbrudd førte til en kraftig depresjon, og hjelp fra prosjektet Rask psykisk helsehjelp ble avgjørende for både jobben og helsa. Bente Tellefsen fra Notodden forteller sin historie til magasinet Velferd.

Berget jobben med Rask psykisk helsehjelp

STØTTE TIL Å VÆRE JOBB: Med veiledet selvhjelp og kognitiv terapi hjelper Rask psykisk helsehjelp folk til å beholde jobben eller til å komme ut i jobb igjen. Illustrasjonsbilde: Colourbox

STØTTE TIL Å V&A...
BENTE TELLEFSEN, intervjuet i Magasinet Velferd. Forsidefoto: Werner Juvik
Magasinet Velferd

Utgis av Stiftelsen Sosial Trygd og har som mål å bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Magasinet har en bred dekning av sosiale spørsmål, trygd, rehabilitering, attføring og arbeid.

Henvender seg til ansatte og brukere av det offentlige velferdsapparatet, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, forskere, beslutningstakere og andre som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Åtte utgaver i året. Papir- eller elektronisk abonnement

 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer over 16 år med lettere til moderate problemer som angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.

  • Tilbudet krever ikke henvisning fra lege eller annen behandler.
  • Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. For de som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
  • Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT
  • Behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
  • Norsk forening for kognitiv terapi NFKT lærer opp og sertifiserer terapeutene i Rask psykisk helsehjelp.
  • Folkehelseinstituttet bidrar med forskning/ evaluering av prosjektet.    
Angst og depresjon årsak til uførhet

Hver femte arbeidstaker i Norge kommer til å ha utfordringer med den psykiske helsen i løpet av livet. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet, sykefravær og årsak til uførhet. Dette vil kunne forebygges gjennom bedre og mer tilgjengelig behandling. 

Kilde: FHI 2009:8,  2011:1

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp arbeid.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid helsefremming.og.forebygging telemark reportasjer folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen