Tro flytter fjell for sykmeldte

Tro flytter fjell for sykmeldte

Forskning / Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 02. september 2020

Hvis man sliter med psykiske plager, har tro, håp og egne forventninger om å komme tilbake i jobb stor betydning for hvorvidt man er sykemeldt eller ufør seks måneder senere.

Tro kan flytte fjell

FOREDRAG MED FUNN FRA DOKTORGRADSPROSJEKT: Forventninger om fremtidig arbeidsdeltakelse er viktig for personer med symptomer på angst og depresjon, som er eller står i fare for å bli sykmeldt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

FOREDRAG MED FUNN FRA DOKTORG...
CAMILLA LØVVIK, forsker ved Uni Research Helse holdt foredrag sammen med Marit Hannisdal fra Diakonhjemmet sykehus.
Rask psykisk helsehjelp
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 16 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside.
Senter for jobbmestring
Self-efficacy

“The belief in one’s abilities to organize and execute the courses of actions required to produce given attainments”

Bandura, 1997

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp arbeid.og.psykisk.helse helsefremming.og.forebygging forskningsrapporter foredrag doktorgradsavhandlinger vitenskapelige.artikler folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen