Nasjonal nettverkssamling for «Rask Psykisk Helsehjelp» 2014

Nasjonal nettverkssamling for «Rask Psykisk Helsehjelp» 2014

Publisert: 26. juni 2014.   Endret: 21. november 2019

16.- og 17.juni arrangerte NAPHA i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT, den første av fire samlinger i 2014 for pilotkommunene i Rask Psykisk Helsehjelp. Her er en oppsummering, hvor du også kan lese alle foredragene.

Trond Asmussen

TROND ASMUSSEN, prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp i NAPHA, under samlingen i Oslo 16.-17. juni. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

TROND ASMUSSEN, prosjektleder...
Samlinger for Rask Psykisk Helsehjelp 2014

Napha bistår Helsedirektoratet med en oppfølging av pilotkommunene i prosjektperioden i faglig samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT.  

 • Oppdraget fra Helsedirektoratet innebærer å holde samlinger og følge opp implementering og utvikling av «Rask psykisk helsehjelp» i landets 16 pilotkommuner.
 • Regionale nettverkssamlinger 2014:
 • 10.-11. september regional samling for kull Midt- Norge /Vestlandet på Gardermoen
 • 17.-18. september regional samling for kull Østlandet/Sørlandet på Gardermoen
 • Nasjonale nettverkssamlinger 2014:
 • 16.-17. juni, felles samling, Oslo
 • 1.-2. desember, felles samling, Trondheim
Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer over 18 med lettere til moderate problemer som angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.

 • Tilbudet krever ikke henvisning fra lege eller annen behandler.
 • Angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. For de som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
 • Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.
 • Norsk forening for kognitiv terapi NFKT er gitt oppdraget å lære opp og sertifisere terapeutene i Rask psykisk helsehjelp.
 • Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å bidra med forskning/ evaluering av prosjektet.
 • Les mer om «Rask psykisk helsehjelp» på egen temaside om dette på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no
Angst og depresjon årsak til uførhet
 • Hver femte arbeidstaker i Norge kommer til å ha utfordringer med den psykiske helsen i løpet av livet.
 • Angst og depresjon er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet, sykefravær og årsak til uførhet.
 • Dette vil kunne forebygges gjennom bedre og mer tilgjengelig behandling. 

         (Kilde: FHI 2009:8,  2011:1)

Resultat fra IAPT i England

Etter 3 fullfinansierte år:

 • Over en million mennesker har begynt i behandling, 680.000 har fullført
 • 45% er blitt frisk, 65% opplever vesentlig forbedring av sin psykiske helse.
 • Over 45.000 har gjennom IAPT gått fra sykemelding og trygd til arbeid
 • Nær 4.000 nye behandlere er utdannet
 • En grunnleggende omlegging av behandlingstilbudet for barn og unge er initiert

Rapporten finner du her.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kompetanseutvikling rask.psykisk.helsehjelp foredrag folkehelse helsefremming.og.forebygging act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen