Kognitiv terapi og individuell jobbstøtte har god effekt på langtidssykefravær

Kognitiv terapi og individuell jobbstøtte har god effekt på langtidssykefravær

Videoforedrag / Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 23. august 2021

Fire av ti som har vært sykmeldt i over ett år med psykiske vansker, kommer delvis eller helt tilbake i jobb med tiltaket Senter for jobbmestring. Se foredrag med forsker Silje E. Reme.

Senter for jobbmestring

•Et NAV-tiltak som ble etablert 2008, og er en del av "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse"
•Deltakerne er personer med milde til moderate psykiske lidelser
•Et lavterskeltilbud der brukere henvises fra fastlege, saksbehandler hos NAV eller kontakter senteret på eget initiativ
•Benytter kognitiv atferdsterapi og prinsipper fra modellen for arbeidsrehabilitering "Individual Placement and Support" (IPS)
•Finnes i Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Veiledning og oppfølging
  • Veiledning og oppfølging ved Senter for jobbmestring integrerer kognitiv atferdsterapi og kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS).
  • Teorien viser hvordan vi basert på det vi tidligere har lært, opplever utfordringer forskjellig. Derfor reagerer vi også ulikt.
  • Forventninger til om vi klarer å løse utfordringene med et godt resultat, er med å bestemme om vi får helseplager av utfordringene.
  • Et utvalg av artikler om CATS og artikler som bruker teorien kan du finne her.
  • Stress, helse og rehabilitering er en gruppe i Uni Research Helse. Viktige forskningsområder er sykefravær, arbeidslivsforskning, rehabilitering, subjektive helseplager, stress og mestring. Du kan lese mer om Stress, helse og rehabilitering her.
Effektevaluering

•Effektevalueringen fra Uni Research Helse, der det er brukt et randomisert-kontrollert forskningsdesign, viser meget gode resultater for forsøket med Senter for jobbmestring.
•Artikkelen ble publisert i det som regnes for å være det internasjonale topptidsskriftet på rehabilitering- og sykefraværsfeltet: Occupational & Environmental Medicine.(Published Online First 10 August 2015)
•Her kan du kan laste ned artikkelen "Work-focused cognitive–behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomized controlled multicentre trial"

Mer om

vitenskapelige.artikler video foredrag forskningsrapporter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte rask.psykisk.helsehjelp kognitiv.terapi

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen