Trond Asmussen

Trond Asmussen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: trond.asmussen@napha.no
Telefon: +47 48054402

Jeg er utdannet sykepleier m. videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og veiledningspedagogikk. Har en internasjonal Master i "Knowledge Management” fra Copenhagen Business School og har nasjonal godkjenning som høyskolelektor i “Strategi, organisasjon og ledelse”. Jeg var i mange år foreleser i Personalledelse  ved Handelshøyskolen BI, campus  Trondheim. og Handelshøyskolen i Trondheim

Min arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni- sykehusavdeling i spesialisthelsetjenesten, psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, og enhetsleder i Melhus kommune, Rådgiver for helse og sosialfeltet i Utviklingsseksjonen- rådmannens fagstab i Melhus kommune. Og seksjonsleder i spesialisthelsetjenesten ved ambulant akuttteam ved St Olav Orkdal DPS.

I NAPHA arbeider jeg som

Prosjektleder for RPH Rask psykisk helsehjelp, lavterskeltilbud og foregygging av selvmord og selvskading.

Prosjektmedarbeider i Kommunale Kunnskapskilder, 

Andre oppdrag/engasjement:

Helsedirektoratet og direktoreat for ehelse- ekspertgruppe "Mestringsportal for angst og depresjon". Helse Norge plattformen.

i prosjektgruppe for" planarbeid i kommunene" for kompetansesentrene i Vestland.

rådgiver for Nasjonalt prosjekt "Kompetanseutvikling Rus og vold", MidtNorge.

Referansegrupppe for "implementeringsstøtte for kommuner i program for folkehelse".

Jeg driver sammen Korus Midt og Kbt "Prosjekt i Utendørsterapi" i Midt