"Sunne kommuner" - et svar på fremtidens helseutfordringer

"Sunne kommuner" - et svar på fremtidens helseutfordringer

Publisert: 16. oktober 2013.   Endret: 16. mars 2016

Nettverksorganisasjonen "Sunne Kommuner" består av kommuner og fylkeskommuner som har fokus på folkehelse i sitt arbeid.

4799443 verden

NETTVERKET: Er en nasjonal forgrening av WHOs nettverk "Healthy Cities Movement". .

NETTVERKET: Er en nasjonal fo...
"Sunne kommuner"


•    Ble etablert i 1994.
•    17 kommuner og tre fylkeskommuner er med.
•    Ble tidligere kalt «Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner».
•    Fra 2005 – 2008 deltok 11 av medlemmene i Sunne Kommuner i det internasjonale prosjektet HEPRO.
Kilde: www.sunnekommuner.no

 Mer om

salutogenese organisering.av.tjenester dokumentasjon øvrige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen