Trond Asmussen

Trond Asmussen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: trond.asmussen@napha.no
Telefon: +47 48054402

Jeg er utdannet sykepleier m. videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og veiledningspedagogikk. Har en internasjonal Master i "Knowledge Management” fra Copenhagen Business School og har nasjonal godkjenning som høyskolelektor i “Strategi, organisasjon og ledelse”. Jeg var i mange år foreleser i Personalledelse  ved Handelshøyskolen BI, campus  Trondheim. og Handelshøyskolen i Trondheim. 

Jeg har også utdannelse som kognitiv terapeut i RPH.

Min arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni- sykehusavdeling i spesialisthelsetjenesten, psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, og enhetsleder i Melhus kommune, Rådgiver for helse og sosialfeltet i Utviklingsseksjonen- rådmannens fagstab i Melhus kommune. Og seksjonsleder i spesialisthelsetjenesten ved ambulant akuttteam ved St Olav Orkdal DPS.

I NAPHA arbeider jeg som prosjektmedarbeider for Rask psykisk helsehjelp, et lavterskel kunnskapsbasert tilbud for behandling av angst og depresjon, begynnende rusproblem søvnproblem.

Prosjektmedarbeider i Kommunale Kunnskapskilder, med bla. med arbeid knyttet til Brukerplan

jeg driver sammen Korus Midt og Kbt "netvverk for utendørsrsterapi" i Midt Norge. Jeg  arbeider nasjonalt for å fremme utendørsterapi / naturbasert terapeutisk arbeid i Norge i samarbeid med Korus, frillige organisasjoner og friluftsorganisasjoner. 

Andre oppdrag/engasjement:

Helsedirektoratet og direktoreat for ehelse- ekspertgruppe "Mestringsportal for angst og depresjon". Helse Norge plattformen.

i prosjektgruppe for" planarbeid i kommunene" for kompetansesentrene i Vestland.

rådgiver for Nasjonalt prosjekt "Kompetanseutvikling Rus og vold", MidtNorge.

Referansegrupppe for "implementeringsstøtte for kommuner i program for folkehelse".