Kurs når mange samtidig og tidlig

Kurs når mange samtidig og tidlig

Publisert: 12. juni 2018.   Endret: 04. mai 2021

Deltakerne på "Tankens kraft" får utvidet sin kunnskap om angst og depresjon. De får også verktøy og strategier for å mestre sine utfordringer på egen hånd. For mange bidrar det til en bedre hverdag.

Gruppekurs

Kurs er nyttig: Det å få kunnskap om psykisk helse og uhelse, og å møte andre som strever i ulik grad, kan bidra til at man aksepterer egne utfordringer. Kurset "Tankens kraft" bidrar til at RPH i Sandnes når en større del av befolkningen. (ill.foto www.coulorbox.com)

Kurs er nyttig: Det å f...
-Det er her, i løpet av kurset, at magien kan skje, sier psykologspesialist Lene Hoset Sunde ved RPH i Sandnes.
Introduksjonskurset «Tankens kraft»

Kurset består av 4 samlinger a 2 timer over fire uker, og bruker tankegangen i ABC(D)-modellen som en struktur.

 • Samling 1 Kva er kognitiv terapi? Depresjon: kjennetegn, forekomst og årsaker. Bekjempe depresjon? verktøy og metoder, del 1
 • Samling 2 Bekjempe depresjon: verktøy og metoder, del 2 Angst: kjennetegn, forekomst og årsaker
 • Samling 3 Bekjempe angst: verktøy og metoder Søvn: Fakta og myter om søvnhygiene- og behandling Avspenning: Autogen trening
 • Samling 4 Selvhevdelse: Rettigheter, sette grenser. Tilbakefallsplan: Forebygging og mestring av tilbakefall. Veien videre

Hovedformålet er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi, slik at de skal bli i stand til å hjelpe seg selv.

Faktaboks - Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen, for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England, etter gode resultater fra pilotstudier. Helsedirektoratets veileder for RPH finner du her

 • Lavterskeltilbudet er basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
 • Tilbudet er gratis, og gir hjelp uten henvisning fra lege
 • Drives av tverrfaglige team, hvor alle gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester i samråd med bruker.

Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

 • Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp.
 • Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb eller studier er et vesentlig mål. 
 • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside
Faktaboks om unge

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav

 • 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker
 • Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre

Unge som faller utenfor i det norske samfunnet, er en av våre største utfordringer i dag. Omkostningene er store både for de unge det gjelder og for samfunnet. En rapport fra OECD (2015) viser at Norge er blant de som er dårligst på å få unge utenfor arbeid og skole inn i arbeidslivet.

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen