Vet du at Rask psykisk helsehjelp kan hjelpe folk i arbeid?

Vet du at Rask psykisk helsehjelp kan hjelpe folk i arbeid?

Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 25. mai 2016

Spørsmålet er verdt å stille etter å ha sett på resultatene fra TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016, en undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Vet du at Rask psykisk helsehjelp kan hjelpe folk i arbeid

KJENT I BEFOLKNINGEN? Helsedirektoratet startet i 2012 opp med pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp, for at kommuner skulle tilby befolkningen lavterskeltilbud for angst og depresjon. 23 pilotutgaver er i gang, og blir evaluert.

KJENT I BEFOLKNINGEN? Helsedi...

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp arbeid.og.psykisk.helse helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen