Styrker hverandre i fellesskap

Styrker hverandre i fellesskap

Recovery / Publisert: 22. oktober 2018.   Endret: 24. oktober 2018

Rundt tretti engasjerte deltakere møtte på høstens første Recovery-verksted på Sagatun brukerstyrt senter.

Freesbegolf

AKTUELT: – En av foredragsholderne om recovery, Morten Brodahl, viser hvordan man kaster frisbee-golf i Ankerskogen på Hamar. (Foto: Solrun Steffensen/ NAPHA)

AKTUELT: – En av foredra...
Sagatun Brukerstyrt Senter
  • et av seks regionale brukerstyrte sentre i Norge
  • lokaler på Hamar 
  • gir tilbud lokalt, og regionalt (Hedmark, Akershus og Oppland)
  • for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, men åpent for alle
  • gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving

Sentrets hovedide er å bidra til selvstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery). Ingen spør etter diagnoser. Brukerne definerer selv om, og hvordan tilbudene på huset skal brukes.

  • er regional ressursbase med nasjonal oppgave: Sprer kunnskap og kompetansehevende tiltak som fremmer brukermedvirkning og brukerstyring.
  • har «Verktøykassa for brukermedvirkning», som inneholder kurs for fag, tjenesteapparat, brukere og pårørende.

Mer om

recovery brukerkunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen