Fortellinger fra andre posisjoner

Fortellinger fra andre posisjoner

Publisert: 15. november 2013.   Endret: 12. desember 2017

Funn i denne doktorgradsavhandlingen viser at brukere av helsetjenestene opplever svært ulike kulturer. Tilbud preget av dialog og respekt lever side om side med mer instrumentelle behandlingsmiljøer.

3694587 snakk

VIKTIG: Eksperter og andre profesjonelle må bidra til gjensidig og likeverdig dialog. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

VIKTIG: Eksperter og andre pr...
Ragnhild Kogstad
  • 1. amanuensis ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgsklolen i Hedemark (heter nå Høgskolen i Innlandet) 
  • Forsvarte 28.september 2011 sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae).
  • Leder nå forskningsprosjektet "Recovery-orienterte Grønn-omsorg-tjenester" (ROGCS). Sammen med forskerne, Arild Granerud, Jan Kåre, Bengt Eriksson, Rita Agdal, Mark Hopfenbeck og stipendiat Anne Mari Steigen har hun undersøkt hva som setter i gang bedringsprosesser for brukerne av ulike tiltak i den nasjonale satsningen "Inn på tunet".
Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedemark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett fra ulike perspektiver

De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

brukerkunnskap recovery brukermedvirkning høgskolen.i.hedmark doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen