Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Publisert: 20. oktober 2010.   Endret: 30. november 2017

Forskning viser at psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger i stor grad henger sammen med påkjenninger i tilværelsen som asylsøker eller flyktning.

1075993 flyktning

ESSENSIELT: Det er viktig å ha innsikt og kunnskap når man jobber med flyktninger/ asylsøkere med psykiske helseproblemer.

ESSENSIELT: Det er viktig &ar...

Mer om

minoriteter kriser øvrige.artikler flyktninger asylsøkere veileder ulykker.og.katastrofer offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen