Støtter flyktningarbeidet i kommunene

Støtter flyktningarbeidet i kommunene

Publisert: 30. april 2014.   Endret: 07. oktober 2015

-Potensielt traumatiske hendelser fra bakgrunnen i hjemlandet er ikke nødvendigvis viktigste faktor for flyktningers psykiske helse. Det som skjer etter at de er kommet til Norge spiller også en stor rolle, sier flyktningeteamet fra RVTS Vest. I dag holdt de foredrag i Bergen.

IMG_4950

FLYKTNINGERS PSYKISKE HELSE: Kommunene håndterer flyktningehelsen forskjellig, sier psykologene fra Regionalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. F.v. Marie-Christine Merametdijan, Nidal Shreed Mohammed Alkahlout og Patrick O’Loughlin. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

FLYKTNINGERS PSYKISKE HELSE: ...
PSYKOLOGSAMLING I BERGEN

29.-30. mai, arrangerer NAPHA den tredje av i alt fem regionale samlinger våren 2014, for psykologer ansatt i kommunene på midler fra Helsedirektoratet. Denne gangen i Bergen.

  • Hensikten er både å rekruttere flere psykologer i kommunene, og å styrke dem i denne rollen gjennom utveksling av erfaringer.

Les mer på kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeids temaside Psykologer i kommunene

Flyktningeteamet ved RVTS Vest

RVTS Vests flyktningeteam består av psykologspesialister og andre med lang erfaring fra arbeid med flyktningeproblematikk.

Slik kan du bruke RVTS Vests flyktningeteam:

  • Inviter oss til ditt arbeidssted for undervisning i tema hvor dere trenger mer kunnskap
  • Ta kontakt i enkeltsaker ved behov for veiledning/konsultasjon
  • Inviter oss med på flerfaglige samarbeidsmøter
  • Få hjelp og støtte til etablering av flerfaglig samarbeid og gode rutiner
  • Lav terskel for å ta kontakt!

Les mer om Regionale ressussentre om vold og traumatisk stress (RVTS).  

Mer om

nyheter flyktninger asylsøkere minoriteter kompetansesenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen