Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester

Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester

Oppdatert veileder / Publisert: 07. oktober 2015.   Endret: 06. september 2016

Nyttig og nylig oppdatert veileder fra Helsedirektoratet slår fast at alle kommuner til enhver tid har ansvaret for helsetjenester til de som oppholder seg i kommunen. Bruk veilederen for å jobbe bedre med flyktninger, asylsøkere og familiegjenforentes helse i din kommune!

føtter i sand_COLOURBOX3158402

EKSILTILVÆRELSE GIR PÅKJENNINGER: Veilederen viser til forskning som påpeker at psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger i stor grad henger sammen med påkjenninger i eksilsituasjonen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.)

EKSILTILVÆRELSE GIR P&A...

Mer om

minoriteter nyheter veileder flyktninger asylsøkere offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen