– Har vi med oss erfaringskunnskap når vi utformer helsetjenester?

– Har vi med oss erfaringskunnskap når vi utformer helsetjenester?

Nyhet / Publisert: 10. november 2022.   Endret: 18. januar 2024

Har vi det, møter vi innbyggerne i øyehøyde! Det handler om å se den som trenger hjelp, fra vedkommendes ståsted. Dette sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) til deltakerne på årets «Sterkere sammen»-konferanse.

Ellen Ronning Arnesen_9_november 2022

ÅPNET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) åpnet årets «Sterkere sammen»-konferanse, som i år fant sted i Røde Kors Konferansesenter i Oslo, 9. og 10. november 2022. Foto: Solrun E. Steffensen, NAPHA

ÅPNET: Statssekret&aeli...
Sterkere Sammen 2022

Sterkere Sammen-konferansen er den nasjonale konferansen for erfaringskonsulenter, deres arbeidsgivere og andre interesserte. I 2022 foregår konferansen på Røde Kors Konferansesenter I Oslo den 9.-10. november.

Arbeidsgiversamling med NAPHA og Erfaringssentrum finner også i år sted på denne konferansen. Vi setter søkelys på hva arbeidsgiveren trenger for å sikre ordnede forhold for erfaringskonsulenten, hvordan man sikrer god implementering og hvordan rollen skal utvikle seg for framtiden.

Tema: Erfaringskompetanse i system – hvordan sikre god implementering av Erfaringskonsulenter.

Programmet - Erfaringssentrum.no

Erfaringssentrum

Erfaringssentrum ble stiftet i 2017 og er en interesseorganisasjon for personer som er ansatt i velferdstjenestene på bakgrunn av sin brukererfaring.

  • Jobber for at erfaringskonsulentene skal ha gode arbeidsvilkår
  • Skape møteplasser for å utveksle erfaringer
  • Jobbe for at erfaringskonsulentene blir en egen yrkesgruppe i norske velferdstjenester

Sterkere sammen - Erfaringssentrum.no

Mer om

erfaringskunnskap erfaringskompetanse erfaringskonsulenter bruker-.og.pårørendeorganisasjoner åpen.dialog brukermedvirkning.når.tjenester.utformes nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen