Midt-Troms og Samhandlingsreformen

Midt-Troms og Samhandlingsreformen

Publisert: 27. november 2013

Midt-Troms regionråd har i forbindelse med Samhandlingsreformen drevet omfattende samarbeidsprosjekter mellom åtte kommuner.

Nordlys i Troms Foto: Håvard Larsen

VAKKERT: Nordlys i Troms. (Foto: Håvard Larsen)

VAKKERT: Nordlys i Troms. (Fo...
Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Styringsstrukturen for samarbeidet består av tre ledd:

  • Midt-Tromstinget (MTT)
  • Regionrådet (RR)
  • Administrativt råd (AR)

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Midt-Troms regionråd, bestående av ordførere fra de åtte kommunene.

Prosjektansvarlig for prosjektet har vært tidligere daglig leder i LØKTA, Heidi Gløtta Kristiansen. 

LØKTA; Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms

Eies og finansieres av åtte kommuner i Midt-Troms: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

LØKTAs oppgaver:

  • Informasjonsvirksomhet (opplysning, rådgivning og veiledning)
  • Plan- og utviklingsarbeid
  • Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid 

LØKTA administrer og driver i dag fem interkommunale fagnettverk innenfor:

 Les mer her:

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformens første del ble satt ut i livet 1. januar 2012. Reformen innføres gradvis i løpet av fire år.

Målet med reformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Man skal forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Ansvar

  • Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen.
  • Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer.
  • KS har også en understøttende rolle overfor kommunene.

Du finner mer om samhandlingsreformen her.

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling prosjektrapporter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen