Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen

Slik kan du gi hjelp når verden raser sammen

Kriser / Publisert: 05. februar 2019.   Endret: 05. februar 2019

Hvordan møte personer i akutt krise? Dette var tema på den nasjonale Krisekonferansen på Gjøvik i november 2018.

27824103 hjelp

I KRISE: Det kan være vanskelig å forstå hva som har skjedd og akseptere hendelsen. Det er viktig at hjelperen er rolig, trygg og aktiv lyttende. (Ill.foto: www.colourbox.com)

I KRISE: Det kan være v...
Nasjonal Krisekonferanse
  • Fylkesmannen i Oppland og Gjøvik DPS - Distrikts Psykiatriske Senter er faste arrangører av den nasjonale krisekonferansen, med samarbeid med ulike kompetansemiljø, som blant annet NAPHA- nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og RVTS-Øst.
  • Arrangørene av konferansen er tydelige på at de vektlegger brukerperspektiv, samarbeid med pårørende og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • Konferansen er et kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell
  • Retter seg mot alle som er opptatt av temaet i ulike faggrupper, samarbeidspartnere, bruker- og pårørendeorganisasjoner innen kommune og spesialisthelsetjeneste.  
  • Konferansen har hatt mellom 200 – 300 deltakere fra ulike deler av Norge hver gang.
  • Fast sted: Strand hotell Gjøvik i november

Programmet for konferansen

Her kan du finne noen av foredragene fra krisekonferansen

 

Tone Meisalen fra RIO og Elin Anita Lund fra Mental Helse åpnet konferansen.(Foto: Solrun Steffensen/ NAPHA)

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen