Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid

Folkehelse / Publisert: 05. april 2018.   Endret: 10. april 2018

Nylig lanserte Helsedirektoratet en ny rapport om hvordan styrker og ressurser hos innbyggere, samfunn og organisasjoner kan brukes i lokalt folkehelsearbeid.

13132083 tre

VÆR BEVISST: - Individer og lokalsamfunn må få medvirke i beslutningsprosesser som angår deres helse og hverdag, sier Bjørn Hauger. (Ill.foto: www.colourbox.com)

VÆR BEVISST: - Individe...
Forfatter av rapporten er Bjørn Hauger, phd­ stipendiat ved Vrije Universitet og sosiolog v/ Høgskolen i Sørøst ­Norge. (Foto: lent.no)
FAKTA:
  • Rapporten Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid (IS 2721), er en del av publikasjonene Helsedirektoratet har fått utviklet i serien om psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet.
  • Helsedirektoratet har ansvar for implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017­-27) og ønsker med denne rapporten å bidra med kunnskap om hva styrkebaserte tilnærminger er, og hvordan de kan benyttes i lokalt folkehelsearbeid.
  • Forfatter av rapporten er Bjørn Hauger, phd­ stipendiat ved Vrije Universitet, og sosiolog v/Høgskolen i Sørøst ­Norge.

 

 

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse salutogenese nyhet kunnskapsoppsummering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen