Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer

Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer

Ny rapport / Publisert: 07. oktober 2016.   Endret: 07. oktober 2016

Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår å styrke tilbudet til innsatte i fengsler om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Rose utenfor gitter

ETTER SONING:  Samarbeid med skole, NAV og arbeidsmarkedet for å planlegge og legge til rette for videre opplæring og arbeid etter løslatelse, er sentralt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

ETTER SONING:  Samarbeid...

Mer om

nyheter offentlige.publikasjoner rehabilitering psykisk.utviklingshemmede prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen