Økt sykdomsrisiko kan være en følge av svake levekår og dårlig livskvalitet i bred forstand.

Økt sykdomsrisiko kan være en følge av svake levekår og dårlig livskvalitet i bred forstand.

Publisert: 16. oktober 2010

Personer med nedsatt funksjonsevne bruker 70 prosent mer enn gjennomsnittet for befolkningen til helseformål.

543602 ung
VANSKELIG: Helsehjelp kan koste dyrt, om du har lav inntekt.
VANSKELIG: Helsehjelp kan kos...

Mer om

psykisk.utviklingshemmede offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen