Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor

Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor

Publisert: 02. januar 2012.   Endret: 06. september 2016

Tilgang til egen bolig anses som et grunnleggende velferdsgode, og en viktig forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv fullt ut.

Sovende på benk i parken

HELSE OG BOSTED: Boligsosiale tiltak er strategiske i kampen mot fattigdom

HELSE OG BOSTED: Boligsosiale...

Mer om

bolig kvalitetsarbeid forskningsrapporter kunnskapsoversikter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen