Få bedre psykisk helse via internett

Få bedre psykisk helse via internett

Nyhet / Publisert: 25. oktober 2016.   Endret: 09. november 2016

Kommunene Kristiansund, Molde, Kristiansand og Notodden tilbyr nå gratis veiledet selvhjelp via internett, som en del av behandlingstilbudet i Rask Psykisk Helsehjelp.

RPH-Kristiansund 2016

FØRST UTE: Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund har vært konsulenter under utvikling av programmene, og var først ute med å ta dem i bruk. De har så langt meget gode erfaringer. F.v. Gunnfrid Kvarsvik, Hilde Svensson Sivertsen, Marie Olsson Lindvåg og prosjektleder/psykologspesialist Hektor Hovgaard.

FØRST UTE: Rask Psykis...
Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer (ble utvidet til å kunne åpne tilbudet fra 16 år høsten 2015)
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
  • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

 

ASSISTERT SELVHJELP

Et internettbasert program for mestring av angst, depresjon og søvn.

 

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp nyheter selvhjelp helsefremming.og.forebygging verktøy folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen