Ny bok om å gi personer med rus- og psykiske lidelser hjelp til å bo

Ny bok om å gi personer med rus- og psykiske lidelser hjelp til å bo

Nyhet / Publisert: 04. april 2017.   Endret: 04. april 2017

Boka «Hjelp til å bo» gir kunnskap og erfaringer om hva som skal til for å en person med sammensatte behov til å bli boende i en bolig, og gjøre boligen om til et hjem.

14504612

SPENNENDE INNHOLD: Forfatterne lar oss bli kjent med Anne, Lasse og Jan Inge, gjennom deres historier. Vi får et innblikk i hva det vil si å bo dersom man har ROP-lidelser, og hvordan man som bo-oppfølger bør møte brukeren på hans eller hennes arena. (Illfoto: www.colourbox.com)

SPENNENDE INNHOLD: Forfattern...
Om forfatterne
  • Amund Aakerholt er psykologspesialist og har arbeidet klinisk med rus- og psykiske lidelser gjennom mange år. Han er faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, og jobber også som prosjektleder for utvikling av kvalitetsregister for behandling av ruslidelse ved regionalt kompetansesenter fot rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).
  • Alise Vea er sykepleier og har tilleggskompetanse innen ROP, rusproblematikk og boligsosialt arbeid. Hun har erfaring fra hjemmebaserte tjenester og oppfølging i bolig samt faglig veiledning av studenter og ansatte i kommunalt rusarbeid. Hun jobber som rådgiver og prosjektleder ved Bolig og eiendomstjenesten i Haugesund kommune.
  • Borghild L. Tønnesen er vernepleier med tilleggskompetanse innen rusproblematikk. Hun har erfaring som pedagogisk leder og fra botiltak for personer med rus- og psykiske lidelser. Hun jobber med rusrehabilitering i langtidstilbud for unge med ROP-lidelser ved Karmøy DPS i Helse Fonna.

 Les mer om boka

 

AKTUELL BOK: Her finner du kunnskap og praktiske erfaringer om det å flytte i bolig for mennesker med sammensatte behov. Boken er skrevet av Amund Aakerholt, Alise Vea og Borghild L. Tønnesen. (FOTO: Gyldendal)

Mer om

faglitteratur bolig brukermedvirkning rusproblem.og.psykisk.lidelse brukerkunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen