Vil bli bedre på å avdekke vold og overgrep

Vil bli bedre på å avdekke vold og overgrep

Publisert: 25. mars 2019.   Endret: 06. februar 2024

Vold eller overgrep mot sårbare mennesker utføres ofte av personer som offeret har en nær relasjon til, viser en fersk rapport fra NTNU Samfunnsforskning.

TryggEst 2

I BRUK I NORD: Christina Masternes Korslund, Nina Christine Dahl og Tanja Holmen er TryggEst-koordinatorer i Porsanger, Tromsø og Alta. FOTO: Anne Fjelnseth/napha.no.

I BRUK I NORD: Christina Mast...
TryggEst

TryggEst prøves ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020.

Følgende kommuner og bydeler deltar: Porsanger, Alta, Tromsø, Kristiansund, Hitra, Trondheim, Moss, Våler, Råde og Rygge, Bydel Stovner i Oslo, Bydel Ullern i Oslo.

Trygg Est er et forenklet og helhetlig system som skal senke terskelen for å melde i fra om overgrep. Hver kommune som deltar i prosjektet skal ha et eget team som du kan melde fra til når du er bekymret for, eller har mistanke om, vold eller overgrep av en risikoutsatt person over 18 år. Teamet skal bestå av erfarne personer med kompetanse i håndtering av vold eller overgrep.

Mer om

tverrfaglig pågående.forskningsprosjekter nyheter vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen