Brukermedvirkning på treffsteder

Brukermedvirkning på treffsteder

Publisert: 15. oktober 2018

Et mer demokratisk samarbeid mellom ansatte og brukere er mulig, viser den første artikkelen i "En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer".

#1139587

Å lykkes med dialog og samarbeide mellom ansatte og brukere er mulig.

Å lykkes med dialog og ...
Prosjektet "En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer"

 Ph.d.-prosjektet er ledet av stipendiat Lill Susann Ynnesdal ved Universitetet i Bergen. Teamet bak prosjektet består av forskere og medforskere med fagkompetanse og erfaringskompetanse om psykososiale utforskninger og helse og velferdstjenester innen psykisk helsefeltet.

Treffsteder

Treffsteder/dagsenter/aktivitetssenter  er sosiale samlingspunkt. Treffsteder er en tjeneste som den enkelte kan velge å benytte seg av, og er ofte et lavterskeltilbud i regi av psykisk helse på kommunalt nivå eller av ideelle organisasjoner som Mental Helse.

Mer om

brukermedvirkning demokrati

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen