Brukerkunnskap i det psykiske helsearbeidet

Brukerkunnskap i det psykiske helsearbeidet

Publisert: 13. mai 2010

Brukermedvirkning var en viktig del av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 - 2008). For å forbedre kvaliteten på tjenestene i tråd med det brukeren opplever som god hjelp, er vi avhengige av å bygge på brukerens erfaringsbaserte kunnskap.(Sosial- og helsedirektoratet 2005).

3300322 løfte
INTERESSANT: De som lykkes har ikke domenekonflikter.
INTERESSANT: De som lykkes ha...

Mer om

brukerkunnskap brukermedvirkning øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen