Jobbspesialist får folk i jobb

Jobbspesialist får folk i jobb

Praksiseksempel / Publisert: 08. september 2016.   Endret: 03. januar 2024

Jevnaker kommune hjelper mennesker med psykiske problemer ut i ordinær jobb, med en IPS jobbspesialist på laget.

Jobbspesialist

Avdelingsleder Therese Alm og jobbspesialist Atle Lyhmann i Jevnaker kommune jobber målrettet for å hjelpe folk ut i jobb.

Avdelingsleder Therese Alm og...
Individuell jobbstøtte-IPS

IPS er en kunnskapsbasert metode for å bistå mennesker med symptomer på moderat til alvorlig psykisk lidelse med å skaffe ordinært, lønnet arbeid.

IPS står for Individual Placement and Support, på norsk oversatt til Individuell Jobbstøtte.

Fokuserer på arbeid som en integrert del av behandlingen, og vektlegger kunnskapen om at arbeid er helsefremmende.

8 prinsipper i IPS

1: Målet er ordinært, lønnet arbeid

2: Deltakelse  på bakgrunn av deltakerens eget ønske

3: Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen

4: Jobbsøking skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter

5: Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser

6: Jobbsøking starter med én gang, og senest etter en måned

7: Systematisk jobbutvikling

8: Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver

Jobbspesialist

Mer om

praksiseksempler recovery individuell.jobbstøtte.(ips) jevnaker akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen