Brukerinvolvering gir bedre tilsyn

Brukerinvolvering gir bedre tilsyn

Nyhet / Publisert: 13. mars 2017.   Endret: 13. mars 2017

Det handler ikke lenger om hvorfor det skal være brukerinvolvering, men hvordan, konkluderer en fersk tilsynsmelding fra Statens Helsetilsyn.

8232962 bundet

VANSKELIG: Mange av tjenestemottakerne Helsetilsynet har møtt synes det er vanskelig å klage på tjenestene sine, fordi de er avhengig av tjenestene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

VANSKELIG: Mange av tjenestem...
Ida-saken
  • Stavanger Aftenblad skrev i januar 2016 om 15 år gamle Ida som var plassert på en barnevernsinstitusjon. I løpet av åtte måneder ble hun flyttet sju ganger mellom ulike institusjoner og ble utsatt for omfattende tvangsbruk.
  • Fylkesmennene som hadde tilsyn med institusjonen og tvangsbruken hadde konkludert med forsvarlighet både med drift  av institusjon og tvang mot Ida.
  • Artikkelen i avisen førte til et nytt tilsyn, og saken ble belyst på nytt. Involvering av Ida i tilsynet var avgjørende for tilsynets forståelse av saken.

Les mer om Ida-saken

Mer om

brukermedvirkning tvang.og.makt nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen