Bli enda bedre på boligsosialt arbeid

Bli enda bedre på boligsosialt arbeid

Tips og råd / Publisert: 20. januar 2022.   Endret: 20. januar 2022

Mange på feltet har lite tid og mangler ressurser til å øke sin kompetanse i en travel hverdag. Det som settes i gang, må være praktisk, relevant og tilgjengelig.

COLOURBOX46272695

AKTUELT: Dersom en tjeneste klarer å gi kompetanseheving til alle ledd i tjenesten, vil tjenesten bli mer robust og bærekraftig. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Dersom en tjeneste k...
Gode råd
  • Utfordre alle politiske ledd på at boligsosiale strategier må implementeres, basert på lokale behov og forhold.
  • På nasjonalt politisk nivå må flere sektorer samarbeide om boligsosialt arbeid.
  • På lokalt nivå må det skapes en bevissthet om at boligsosialt arbeid ikke løses kun av de kommunale tjenestene, men er en tverrfaglig oppgave.
  • På lokalt nivå er det nødvendig med koordinert boligsosialt arbeid der både ansatte og ledere har felles forståelse og mål for arbeidet.
  • Evaluering av det boligsosiale arbeidet er sentralt, både på lokalt og på nasjonalt nivå.
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid rus.og.psykisk.helse kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen