Flere hjemløse med psykiske lidelser

Flere hjemløse med psykiske lidelser

Nyhet / Publisert: 12. september 2017.   Endret: 14. september 2017

En fersk rapport fra Danmark viser at hjemløsheten er stigende. Over halvparten av de hjemløse har en psykisk lidelse.

 Stadig flere i Danmark mangler et hjem. COLOURBOX17261706

TALLENES TALE: Rundt 80 prosent av de hjemløse i Danmark har enten psykiske lidelser, rusproblemer, eller begge deler. (Ill.foto: colourbox.com)

TALLENES TALE: Rundt 80 prose...
Forfatteren av rapporten:

Lars Benjaminsen har skrevet rapporten. Han er forsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i Danmark.

Fakta om rapporten


•Kartlegging av hjemløshet i Danmark har vært gjennomført annethvert år siden 2007, og gir et bilde på omfanget og utviklingen av hjemløshet.
•Rapporten gir geografisk data på hjemløsheten, men også informasjon om alder, kjønn, etnisk tilhørighet og helsetilstand til de hjemløse.
•Hjemløsheten i Danmark har steget siden forrige kartlegging i 2015.
•Forfatter er Lars Benjaminsen, forsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i Danmark.

Last ned rapporten Hjemløshed i Danmark 2017

Mer om

nyheter forskningsrapporter bolig housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen