Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene

Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene

Bolig / Publisert: 02. mai 2019.   Endret: 29. juni 2020

Erfaring og kunnskap, som er oppsummert i en ny rapport fra SINTEF, kan ha betydning for hvordan kommunene planlegger og bygger botilbud i framtiden.

16000103 hus

AKTUELT: Mange av beboerne ønsker å bidra til for eksempel oppussing og reparasjoner, og medbestemmelse er viktig for en recovery-prosess hvor beboerne blir inkludert og tatt på alvor. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Mange av beboerne &o...
Rapporten «Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger med rus- og psykiske lidelser (2019)»
  • Forskere fra SINTEF Byggforsk har sett på ulike boformer for mennesker som har rus- og psykiske lidelser i Melhus kommune og Trondheim kommune.
  • Det har vært gjennomført en case-studie med tre gruppeintervjuer og 20 individuelle intervjuer av beboere, pårørende, ansatte i tjenesteapparatet og samarbeidspartnere.
  • Videre har det vært gjennomført befaringer og analyse av de ulike byggene (småhus, minihus, eneboliger og bofellesskap).
  • Arbeidet med rapporten er finansiert av Husbanken.

Mer om

bolig forskning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen