Marianne Borthen

Marianne Borthen

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: marianne.borthen@samforsk.no
Telefon: 95458235

Jeg har jobbet innen psykisk helsefeltet i store deler av yrkeskarrieren, og har erfaring fra klinisk arbeid og ledelse både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og sosialtjeneste.

Kartlegging, saksbehandling, utredning, planlegging og utvikling av tjenestetilbud, økonomi og personal- og faglig ledelse er områder jeg har jobbet med. Fagutvikling og kvalitetsforbedring synes jeg er spesielt spennende. Jeg har lang erfaring fra arbeid med tidlig oppdagelse og rehabilitering for pasienter/brukere med psykoselidelse og annen sammensatt problematikk.

Jeg er utdannet sosionom, har tilleggsutdanning i psykologi, og 90 studiepoeng ved masterutdanningen i psykisk helsearbeid.

I NAPHA er jeg prosjektleder i utviklingsprosjektet Samhandling og deltaker i ACT/FACT prosjektet.