Forskning viser at FACT virker positivt på brukeres boforhold

Forskning viser at FACT virker positivt på brukeres boforhold

Boligsosialt arbeid / Publisert: 07. april 2021.   Endret: 07. april 2021

En evaluering av Norges sju første FACT-team avdekket bedre livskvalitet, sosial fungering og positiv endring på bolig og boforhold.

blåklokke

AKTUELT: Brukerne oppga at de fikk bedre livskvalitet på 15 av 16 forespurte områder av livet. De var for det meste fornøyd med venner, bolig og bosituasjon, nabolaget og forhold til familie. (FOTO: Marianne Borthen/ NAPHA)

AKTUELT: Brukerne oppga at de...
NAPHAs temahefte Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid
Les i heftet her

Heftet kan bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis t.o.m. 31.05.21.

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no publiseres artikler fra heftet enkeltvis.

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig fact oppsøkende.team housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen