– Housing First er en gavepakke for FACT

– Housing First er en gavepakke for FACT

Boligsosialt arbeid / Publisert: 29. mars 2021.   Endret: 29. mars 2021

FACT-teamet i Sandnes begynte å bruke Housing First som modell i 2016. Nå ser de færre bostedsløse, utkastelser og naboklager samt flere brukere med stabile boforhold.

sandnes fact

FACT SANDNES: Fra venstre: Rune Braaten, Siv Helle Torsteinbø, Dagrunn Sømme, Stein Ingvar Bø, May-Tove Kro Hegre, Gunn Turid Arntzen, Siren Thommesen, Anita Smedegård, Bjørg Lerstøl, Nina Todnem Skjæveland, Rune Salvesen. (FOTO: Sandnes kommune)

FACT SANDNES: Fra venstre: Ru...
NAPHAs temahefte Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid
Les i heftet her

Heftet kan bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis t.o.m. 31.05.21.

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no publiseres artikler fra heftet enkeltvis.

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen