Interessant funn om Housing First i ACT/FACT-team

Interessant funn om Housing First i ACT/FACT-team

Boligsosialt arbeid / Publisert: 13. april 2021.   Endret: 16. april 2021

En kanadisk studie som er publisert i 2016, tyder på at det å bruke Housing First-modellen i ACT, kan føre til at brukerne får seg bolig raskere og oppnår bedre og mer stabile boforhold.

hus

AKTUELT: Personene som mottok Housing First i ACT-team kom raskere inn i bolig, var mer fornøyd med kvaliteten på boforholdet og hadde en opplevelse av bedre livskvalitet. De levde også lenger i stabile boforhold enn den andre gruppen. (ILL.: FOTO: www.colourbox.com)

AKTUELT: Personene som mottok...
NAPHAs temahefte Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid
Les i heftet her

Heftet kan bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis t.o.m. 31.05.21.

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no publiseres artikler fra heftet enkeltvis.

Mer om

housing.first act-.og.fact-team forskning boligsosialt.arbeid inkludering rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen