Sju prinsipper i et helhetlig tjenestetilbud

Sju prinsipper i et helhetlig tjenestetilbud

Samhandling / Publisert: 10. februar 2021.   Endret: 11. februar 2021

Nederlandske forskere har oppsummert hva som kjennetegner helhetlige tjenestetilbud for personer med sammensatte hjelpebehov. Her beskriver vi prinsippene og drøfter hvordan kunnskapen kan brukes i aktuell utvikling av psykisk helse- og rustjenestetilbudet i Norge.

sju samhandling

FORSKERE FANT: Ett av sju prinsipper i «integrated care» er at profesjonelle arbeider sammen i team og etablerer gode arbeidsfellesskap i samarbeid med brukere, deres familier og med nærmiljøet. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com).

FORSKERE FANT: Ett av sju pri...
TILSKUDD TIL UTVIKLING

Aktuelle tilskuddsordninger:

Helsedirektoratet har en tilskuddsordning hvor det er mulig å søke om midler til Sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskap. Informasjon og regelverk om ordningen finnes på hdir.no.

Det er også mulig å søke om midler til etablering av helhetlige, samtidige og virksomme tjenestetilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Noen av målene med tilskuddsordningen er å bidra til økt implementering av kunnskapsbaserte tjenestemodeller og bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Mer om

samhandling fagartikkel helhetlige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen